Máy làm đá thương mại là máy làm đá có công suất sản xuất đá nhỏ hàng ngày và chúng thường được sử dụng cho mục đích thương mại.

Chúng tôi có 2 loại máy làm đá thương mại.Đó là máy làm đá vảy và máy làm đá viên.

 

Đối với máy làm đá vảy thương mại, chúng tôi có sẵn 0,3T / ngày, 0,5T / ngày, và 1T / ngày.

Đối với máy làm đá viên thương mại, chúng tôi có sẵn 2 dòng máy 0,3T / ngày và 0,6T / ngày.

Tên

Mô hình

Năng suất sản xuất đá

Chi tiết đầy đủ

Máy làm đá vảy 0,3T / ngày

HBF-0,3T

0,3 tấn mỗi 24 giờ

Máy làm đá vảy 0,5T / ngày

HBF-0,5T

0,5 tấn mỗi 24 giờ

Máy làm đá vảy 1T / ngày

HBF-1T

1 tấn mỗi 24 giờ

Máy làm đá viên 0,3T / ngày

HBC-0,3T

0,3 tấn mỗi 24 giờ

Máy làm đá ống 0,6T / ngày

HBC-0,6T

0,6 tấn mỗi 24 giờ