Khuôn làm đá được cấp bằng sáng chế của chúng tôi kiểm soát quá trình đóng băng nước.

Hình bên phải là bản sao

Khuôn làm đá của chúng tôi cô lập và loại bỏ tất cả các bọt khí và tạp chất trong nước trước khi chúng bị đông cứng bên trong các viên đá hoặc khối đá.

Chìa khóa để tạo ra nước đá trong là kiểm soát cẩn thận cách nước đóng băng.

Đây là chi tiết để giải thích tại sao khuôn làm đá của chúng tôi có thể tạo ra những quả bóng đá hoàn hảo, trong suốt, pha lê và sáng bóng, đá viên, kim cương băng .........

Trong tự nhiên, chúng ta có thể thấy lớp băng trong suốt hình thành ở đầu các ao, điều này là do quá trình đóng băng có kiểm soát, quá trình này cũng giống như trong khuôn đá của chúng ta.

Điều ngược lại có thể được tìm thấy trong khay đá viên điển hình và truyền thống.

Trong các khay đá thông thường, nước được đóng băng từ trên xuống, dưới cùng và cả bốn cạnh cùng một lúc. Điều đó dẫn đến một trung tâm vẩn đục, đó là các bọt khí và tạp chất.

Đáy và các cạnh của ao được cách nhiệt bởi đất, sau đó nước chỉ đóng băng từ trên xuống dưới.

Điều này dẫn đến nước đá trong ở trên cùng và tất cả các bọt khí và tạp chất bị đẩy xuống dưới cùng vì chúng là lớp cuối cùng đóng băng. 

The key to making clear ice  (1)

Tương tự như ví dụ tạo băng tự nhiên, với sức mạnh của quá trình đóng băng có kiểm soát hoặc "định hướng", khuôn làm đá của chúng tôi tạo ra đá bi hoàn hảo, đá khối, đá kim cương, đá đầu lâu.

100% trong suốt, pha lê và đẹp.

Loại đá này có thể được bán với giá cao hơn và mang lại lợi nhuận rất tốt.

Giải pháp là đưa hàng trăm, hàng nghìn khuôn đá khác nhau vào phòng lạnh.

Đợi 48 tiếng, lấy hết khuôn đá ra, cho vào khuôn đá mới đầy nước cho hình tròn mới.

Một người là đủ để làm tất cả các công việc.

Bán hàng trăm nghìn viên đá viên, đá viên hoàn hảo ..................